Aktiviteter 2015 - 2016


Høsten 2015
 
uke 37+38
uke 37+39
Observasjonsuker NN / KL
Observasjonsuker HK / OB
6./7. oktober Verdensbarnedagen - "Barns rettigheter"
(6.okt. = OB / 7.okt = NN / KL / HK)
30. oktober Mikkelsmess / 1. vinterdag / høsttakkefest
30. november Pynte avdelingene til jul
Desember Felles førjulstur til Hauger Gård
1. desember Advent. Vi begynner med Skomaker Andersen
11. desember Lucia
15. desember Vi leter etter nissen
17. desember Nissefest
 
Våren 2016
 
4. januar Planleggingsdag (barnehagen er stengt)
5. januar 13. dag jul - vi markerer slutten på julen - avdelingsvis
Januar/Februar Felles skidager
5. februar Karneval
Uke 9+10 Observasjonsuker
15./16. mars Påskefrokost - avdelingsvis
(15.mars = NN / KL / OB, 16.mars = HK)
14. april Foreldremøte
15. april 1. sommerdag
29. april 1. mai / Rusken
10. mai Frigjøringsdagen
13. mai 17-mai - feiringen
Juni Sommertur til Asker museum

 
Last ned som PDF:
Planleggingsdager 2015-2016
Primstav Høsten 2015
Primstav Våren 2016