Høy personaltetthet, barnet i fokus og klare satsningsområder

Vi ønsker å gi ditt barn en trygg og god hverdag med mye varme og god omsorg.

Vi satser på høy personaltetthet for å:
Gi tid og oppmerksomhet til hvert enkelt barn og familie i hverdagen
Gi barna varierte og gode erfaringer og opplevelser i mindre grupper
Øke stabiliteten til voksne og minske behovet for vikarbruk
Gi personalet mulighet til kompetanseheving og faglig oppdatering
Hvert enkelt barn skal oppleve at det blir sett og hørt, og ikke minst, at det blir tatt på alvor.

Vi skal i hverdagen ha rom for barnas egen aktivitet, humor og glede, samtidig som vi skal gi barna varierte impulser og opplevelser gjennom aktivitetene våre.

Vi har utarbeidet egne samarbeidsavtaler for hvert barn. Dette for å sikre barna en god utvikling og læring gjennom barnehagetiden.


Barnehagens satsningsområder er:

Sosial kompetanse - Barna skal lære å uttrykke egne behov og følelser, og å fungere i et positivt samspill med andre barn og voksne.
Natur og fysisk aktivitet - Barna skal bli glad i naturen og få gode opplevelser med turer og friluftsliv. Barnehagen har to leirplasser i nærmiljøet.
Kultur og tradisjon - Barna skal få erfaringer med norske høytider, gamle merkedager, andre kulturer og egen barnekultur med mer.

Vi er meget stolte av barnehagen vår. Frydendal Barnehage er et bra sted å være for barn og voksne. Barnehagen har en bra ledelse og mange engasjerte voksne som trives i jobben.


x x x