Barnehagen på Frydendal

Barnehagen har innbydende lyse lokaler, og et stort flott uteområde med gode muligheter for variert aktivitet. I skogen har vi to leirplasser og på barnehagens uteområdet har vi egen grillhytte.

Driftsform:
Barnehagen er en privat stiftelse. Styret er barnehagens øverste organ. Representanter til styret velges blant foreldrene på foreldrerådsmøtet. Barnehagen drives ideelt, hvilket betyr at et eventuelt overskudd/underskudd utelukkende tilføres barnehagens drift. Vi mottar kommunalt driftstilskudd. Barnehagen er medlem i Private Barnehagers landsforbund (PBL) og har egen tariffavtale for sine ansatte.

Opptak:
Vi har felles opptak med Asker Kommune. Mer informasjon om opptaksprosessen finnes her og her på kommunens hjemmeside.
Etter en driftsendring i 2011 rekrutterer nå barnehagen barn fra hele nærområdet og Asker.

Brukerundersøkelse:
Asker Kommune har gjort en brukerundersøkelse i alle barnehagene, hvor vi scorer veldig høyt. Les mer om resultatet her: Brukerundersøkelsen

Åpningstider:
Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 – 17.00 (16.45). Vi har stengt hele julen og påskeuken samt tre uker i fellesferien. Barnehagen har kun tre planleggingsdager i løpet av et år. To av disse er knyttet til en helg i august, der personalet også planlegger i helgen.

Avdelinger:
Barnehagen består av fire avdelinger:

  • Nasse Nøff, med 12 plasser for barn fra 1-3 år.
  • Kengulomma, med 11 plasser for barn fra 1-3 år.
  • Honningkrukka, med 17 plasser for barn fra 3-6 år.
  • Ole Brumm, med 18 plasser for barn fra 3-6 år.

Oppholdsbetaling:
Oppholdsbetalingen er pr. dags dato kr. 2.580,- uansett alder. Vi har inntektsgradert oppholdsbetaling og søskenmoderasjon i henhold til Asker Kommunes satser. Alle foresatte plikter å delta på dugnad.

For mer informasjon om oppholdsbetaling, se barnehagenes vedtekter punkt 17.

Matordning/turdag:
Barna serveres hjemmelaget varm mat en dag i uken. Melk og frukt serveres daglig. Alle barn må for denne ordningen betale kr.150,- per måned som innkreves sammen med oppholdsbetalingen.

Barnehagen tilbyr også barna lunsj og ettermiddagsmat (brød + pålegg). Dette er en frivillig ordning og koster kr.125,- per måned. Beløpet betales den enkelte avdeling.

Alle avdelinger har en fast turdag i uken. Til dekke av reiseutgifter, entreer, billetter osv. innkreves hvert barn kr. 75,- per måned i turpenger. Beløpet betales den enkelte avdeling.

På turdagen har barna med seg egen sekk og mat, men i bålsesongen blir det ofte en smakebit av noe godt, laget på åpen bål.

Forsikringer:
Det er tegnet en utvidet ulykkesforsikring for alle barn i Frydendal barnehage. Denne forsikringen gjelder 24 timer i døgnet fra de får plass i barnehagen til de slutter. Forsikringen er tegnet gjennom Private Barnehagers Landsforbund. Klikk her for mer informasjon om forsikringen.

De ansatte har egen pensjons- og personalforsikring, også tegnet gjennom Private Barnehagers Landsforbund.